CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 20 de febrer 2024 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 14 de març 2024 (dijous), a la seu social, a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
  • Informe de la Presidència..
  • Torn obert de preguntes.

LA JUNTA DIRECTIVA

Amposta, 21 de febrer 2024

La Junta Directiva