Oferta educativa

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ (de 3 a 5 anys)

L´Escola de Música de la Unió Filharmònica des de sempre hem apostat i fort per l´aprenentatge de la música a partir dels 3 anys, tant és així que ja fa molt temps vàrem crear l´aula de sensibilització musical a la qual incorporem a alumnes de tres, quatre i cinc anys.

Amb aquesta especialitat, pretenem desenvolupar les qualitats naturals dels nens/nenes en aquesta edat perquè poc a poc aprenguin a escoltar i discriminar sons. Utilitzant el seu propi cos, iniciar-lo amb el món musical a través dels jocs, danses, expressió corporal, ja que el seu cos és l´instrument.

El treball que es realitza a l´aula, és molt important per al futur músic, aquest treball es realitza d´una forma molt amena i adient a la seva edat. La música està present sempre amb moltes àrees com l´emocional, comunicativa, motriu, creativa etc.

La nostra finalitat és sempre que l´alumne desenvolupi les seves capacitats artístiques amb un mitjà de comunicació com és la música i per això comptem amb professionals titulats amb música i musicoteràpia.

GRAU ELEMENTAL (de 8 a 12 anys)

GRAU MITJÀ

CLASSES PER A ADULTS

CANT MODERN