Estatuts de la Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta

D´acord amb el que estableixen els estatuts de la Societat, la Junta Directiva està formada per 12 membres.

  • President
  • Vice-president
  • Secretari
  • Tresorer
  • 8 vocals

Els membres de la junta exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. Cada dos anys, es renova la meitat de la junta directiva.