Cessió en comodat del fons documental de la societat a l‘Ajuntament d’Amposta

Donat del valor informatiu i històric del fons documental que atresora la nostra societat (partitures originals, llibres d’actes, fotografies, cartells, programes de mà, etc. ), ahir dijous es va signar un acord amb l’Ajuntament Amposta per tal de cedir-li en comodat tot aquest fons documental per tal que sigue dipositat a l’Arxiu Comarcal del Montsià, garantint-ne així la seu custòdia i conservació, a la vegada que tota aquesta documentació pugue complir una funció social d’acord amb el seu interès documental i històric.
El comodat és un contracte de préstec,pel qual una persona comodant (la Fila) cedeix gratuïtament una cosa (fons documental) al comodatari (l’Ajuntament), per tal que sigui utilitzada durant un temps, passat el qual l’ha de retornar o bé renovar el contracte. La gratuïtat és un element essencial del contracte, ja que si no esdevé un arrendament. L’obligació del comodatari és garantir-ne la seua custòdia i conservació, així com les despeses ordinàries derivades del seu ús i conservació.
Fa mesos que des de l’entitat s’està treballant digitalitzant l’arxiu musical, una tasca que compta amb la col·laboració d’un alumne en pràctiques de l’Institut Ramon Berenguer IV. Un cop ja s’ha signat el contracte amb l’Ajuntament, durant els pròxims mesos s’aniran fent ingressos documentals a l’Arxiu Comarcal del Montsià.