Ajut de la Diputació de Tarragona per a la realització d’activitats culturals

El 15 de novembre de 2022, la Diputació de Tarragona ens va notificar la concessió d’un ajut de 5.103,80 euros de la convocatòria 2022 d’ajuts per a la realització d’activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona.

Aquest ajut s’ha destinat íntegrament al 28è Cicle de Música Ciutat d’Amposta.