Ajut de la Diputació de Tarragona per a la realització d’activitats culturals

El 15 de novembre de 2022, la Diputació de Tarragona ens va notificar la concessió d’un ajut de 7.145,90 euros de la convocatòria 623004 de Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns
inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

En concret, l’actuació realitzada a la nostra entitat ha estat:

-Instal·lació de  dobles finestres a les aules de l’escola per millorar l’acústica i la climatització.

-Reparació i pintura dels diferents espais de l’escola de música i altres espais de la seu social.

IMPORT SOL·LICITAT: 16.219 €
IMPORT CONCEDIT:   7.145,90 €